Đối tác chiến lược

Đối tác chiến lược

Những dự án thành công của ABV Group thời gian qua không thể không kể đến sự hợp tác chiến lược và đồng hành từ các doanh nghiệp đối tác với chung một mục tiêu muốn mang đến những giá trị thiết thực và đầy tính nhân văn cho cộng đồng thể hiện qua các dự án An Bình Viên, Hạc Cảnh Viên và Everland.

Với kinh nghiệm nhiều năm và thành công ở các dự án khác nhau ABV Group luôn hy vọng sẽ hợp tác lâu dài, bền vững, cùng nhau phát triển với doanh nghiệp đối tác để tạo nên nhiều dự án mang tính nhân văn khác, hướng tới chân – thiện – mỹ. Có được sự đồng hành và hỗ trợ từ các doanh nghiệp đối tác thời gian qua là niềm vinh dự của ABV Group trong quá trình xây dựng và đạt được thành công như hôm nay.